Danh mục sản phẩm

thông tin liên hệ
Chị Tiên
Hotline
0905 990 965 - 0935.765.965

Anh Điệp
Nhân Viên - 0905 071 371

Sản phẩm chính

Acid oxalic
Acid oxalic
Muối Na2SO4
Muối Na2SO4
Xút NaOH
Xút NaOH
Dấm Công Nghiệp -Acid aceticCH3COOH
Dấm Công Nghiệp -Acid aceticCH3COOH
Oxy Già H2O2 HYDROPEROXIDE
Oxy Già H2O2 HYDROPEROXIDE
Muối Công nghiệp Na2SO4
Muối Công nghiệp Na2SO4
Tẩy đường
Tẩy đường
PAC
PAC
Na2CO3 - SODA CHINA
Na2CO3 - SODA CHINA
Borax - USA
Borax - USA
CHLORINE- China
CHLORINE- China
ACID NITRIC - HNO3
ACID NITRIC - HNO3
NaOH
NaOH
Oxy H2O2
Oxy H2O2
Chất chống vón - Tixosil 38
Chất chống vón - Tixosil 38
Bộ đá - Canxi Cacbonat - CaCO3
Bộ đá - Canxi Cacbonat - CaCO3
Vôi - CaO
Vôi - CaO
BUTYL CARBITOL
BUTYL CARBITOL
BUTYL CELLOSOLVE
BUTYL CELLOSOLVE
ACETON
ACETON
Butyl-Acetate-Taiwan
Butyl-Acetate-Taiwan
POLYME ANION
POLYME ANION
POLYME CATION
POLYME CATION
Than hoạt tính
Than hoạt tính
Aluminium sulfate
Aluminium sulfate
HEC – Tạo đặc
HEC – Tạo đặc
Javen
Javen
LAS - TICO
LAS - TICO
NP9-nonyl-phenol-ethoxylate
NP9-nonyl-phenol-ethoxylate
Nhựa polyester
Nhựa polyester